TEAM ontwikkeling Focus on Results (FOR) Teamprogramma

 

Focus on Unique Results teamprogramma

Het Focus on Results (FOR) team programma is een doelgericht programma om effectieve teams te ontwikkelen die zich kenmerken door vertrouwen, openheid, betrokkenheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

Wanneer een nieuw team wordt samengesteld of een bestaand team de effectiviteit in de praktijk wil vergroten is het FOR teamprogramma een waardevolle investering.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit project teams, management teams, en andere voor een korte of langere periode gevormde teams die de effectiviteit en productiviteit in de praktijk zichtbaar willen vergroten.

Wanneer is Focus on Results programma effectief

Wanneer een team en of teamleider met een van de volgende leer/ontwikkel vragen bezig is dan is het effectief om het Focus on Results programma in te zetten:

 • Het team staat voor een nieuwe uitdaging
 • Het team is niet effectief genoeg
 • Het team opereert meer individueel dan samen
 • Het team kan meer ondernemerschap inzetten
 • Het team wil vanuit eigen missie en visie opereren
 • Het team wil werken vanuit meer inspiratie

Planning en kosten

Investering volledige FOR team programma:

Indicatie voor investering van de voorbereiding en begeleiding FOR team programma bedraagt €  8.000,= per team.

Deze kosten zijn exclusief btw, accommodatie, materiaal kosten en reiskosten.

Wij adviseren u graag over een geschikte accommodatie.

Planning in overleg met opdrachtgever om optimaal af te stemmen op de behoefte van het team.

 

Dit programma wordt in-company aangeboden voor teams en afdelingen.

Leerdoelen en resultaat

Het FOR Teamprogramma verbindt strategisch denken met operationele planning en individuele verantwoordelijkheid.

Hierdoor worden de gewenste resultaten daadwerkelijk behaald.

De ervaring wijst uit dat door het doorlopen en realiseren van het FOR team programma, het team steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor behalen van resultaten in de praktijk.

 

Belangrijkste resultaten die met het teamprogramma Focus on Results worden bereikt zijn:

 • Stevig en effectief functionerend team waardoor het geheel als meer wordt ervaren dan de som der delen.
 • Een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke, gedeelde teamdoelen.
 • Leiderschap in cocreatie: denken en handelen vanuit en voor het geheel in plaats van alleen voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied.
 • Een gezamenlijke focus op de elementen die de grootste verbetering nodig hebben.
 • Constructieve onderlinge communicatie, meedenken, onderling feedback geven en vragen, leren van elkaar, successen en teleurstellingen delen, hulp aan elkaar durven vragen en geven.
 • Effectieve besluitvorming en opvolgen van gemaakte afspraken.
 • Elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken.
 • Een regelmatige gezamenlijke resultaat evaluatie m.b.t. voortgang en eventuele maatregelen om bij te sturen.
 • Het hebben van een gezamenlijke visie en het vaststellen van gemeenschappelijke, gedeelde teamdoelen, vertaald in een inspirerend FOR teamplan met werkbare, motiverende en gecommitteerde jaardoelen in lijn met de visie en strategie van TNO
 • Het vergroten van vaardigheden bij leidinggevenden om medewerkers/teamleden aan te sturen en te coachen.

 

Inhoud en opbouw Focus on Results teamprogramma

Het Focus on Results teamprogramma verbindt strategisch denken met operationele planning en individuele verantwoordelijkheid, met als gevolg: het daadwerkelijk behalen van de gestelde doelen. In een mix van groeps- en individuele coaching wordt telkens een spiegel voor gehouden die leidt tot zelfreflectie en inzicht in effectieve ge­dragsalternatieven Ook wordt het team getraind in ondersteunende organisatie- en leiderschapsprincipes.

Het Focus on Results teamprogramma bestaat uit:

 • Intakegesprek met de teamleider en mogelijk een presentatie voor het gehele MT.
 • Afnemen middels een vragenlijst van een team- en persoonlijke communicatie stijl.
 • Focus on Results Teamworkshop van 2 dagen voor teamontwikkeling en het maken van een krachtig Focus on Results teamplan, onder begeleiding van 2 trainers.
 • Focus on Results Persoonlijke workshop van 1 of 2 dagdelen (afhankelijk grootte team) voor het maken van een krach­tig persoonlijk Focus on Results plan, onder begeleiding van 2 trainers.
 • Schriftelijke rapportage van elke teamworkshop voor alle deelnemers.
 • Optioneel Team Follow-up Sessies (TFS) van 1 dagdeel,  in-company begeleid door facilitators van Touché Training & Advies en/of door de teamleider, of door een ander team lid, bij voorkeur als onderdeel van het reguliere teamoverleg.

 

Samenvatting Focus on Unique Results teamprogramma

We begeleiden teams door de teamleden op te lijnen, een teamfocus te formuleren waar iedereen zich aan conformeert en doelen te stellen. Het meest belangrijk is dat er acties worden afgesproken waar deelnemers verantwoordelijk voor zijn.

Doordat er maandelijkse terugkoppeling is van de verschillende doelen en acties blijft het hele team betrokken. Dit is een doelgericht teamprogramma, waarin het team optimaal afstemt en focust om met doelgerichte acties de geformuleerde doelstelling met elkaar te behalen.

In de tweedaagse FOR teamworkshop wordt gewerkt aan het (verder) opbou­wen van: vertrouwen, het vermogen om constructieve discussies aan te gaan, commit­ment en accountability. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, waarbij de uitkomsten van het team-assessment als leidraad dient. Ook wordt er voor ieder teamlid een persoonlijke assessment test gedaan over de communicatie stijlen.

Het team maakt een realistisch én inspirerend teamplan, het Focus on Results teamplan met daarin de gewenste, afgesproken attitude en teamdoelen.

 

Duur van het Focus on Results teamprogramma

Standaard doorloop tijd voor het FOR teamprogramma is ±12 maanden van intake tot afronding.

- Voorbereidings gesprek leidingevende en Touché

- Team commitment sessie 1 dagdeel

- 2 daagse workshop met 2 begeleiders 6 dagdelen

- Follow-ups maandelijks tijdens teamoverleg

- Voortgangsgesprekken teambegeleider en Touché

- Team evaluatie  1dagdeel

Aanpassing doorlooptijd mogelijk, afhankelijk van team vraag/situatie


Groepsgrootte

Groepsgrootte team 2 tot 15 teamleden (in overleg groter)

 

Voorbereiding

Voorbereiding met de teamleider (2 uur) en een commitment sessie met het hele team (1 dagdeel)

mogelijk een presentatie voor het MT

Vragenlijst en team assesment vindt plaats tijdens de 2 daagse workshop

Planning en kosten

Investering volledige FOR team programma:

Totale investering voor de voorbereiding en begeleiding FOR team programma

bedraagt €  15.500,= per team.

Deze kosten zijn exclusief btw, accommodatie en materiaal kosten

Accommodatie in overleg.

 

Meer informatie nodig?

Verbinden

Mensen met elkaar verbinden om elkaar te inspireren en van elkaar te leren is de missie van Touché Training & Advies.

Als er vragen zijn over ervaringen met het FOR team programma dan kunnen we je verbinden aan met teams die eerder een traject hebben gevolgd bij Touché Training & Advies.

 

Dit programma wordt incompany aangeboden.

Voor meer informatie tel 0302935955 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.