WELKOM

Bijdragen aan de groei van mens en organisatie door inspiratie, reflectie, effectiviteit en praktische toepassing. Dat is de essentie van de bijdrage van Touché Training & Advies. De kern van onze programma’s is dat er grenzen worden opgezocht en verlegd en mogelijkheden van ontwikkeling worden vergroot. Persoonlijke aandacht en praktische toepassing zijn kernbegrippen bij al onze programma's.

Welcome

With our programs, Touché wants to contribute to the growth of people and organizations trough inspiration, reflection, effectiveness and practical applications. That is the essence of the contribution of Touché. The core of our programs is that boundaries are being explored and expanded and opportunities for personal development will be increased.  Personal attention and practical application are key concepts in all our programs. For Selfleadership compact in English click up here on "Trainingen" and scroll to Selfleadership compact in English

Simulatie Academie

De Simulatie academie is een enerverende ontmoetingsplek waar mensen komen uit verschillende organisaties met een verscheidenheid aan vraagstellingen. De vraagstellingen die deelnemers inbrengen zijn vaak herkenbaar en kunnen inzichten geven in verschillende gedragsmogelijkheden. Lees meer

Authentiek Presenteren

In het programma Authentiek Presenteren leert de deelnemer de kracht van zijn/haar authenticiteit kennen en met plezier in te zetten om daarmee meer impact en resultaat te bereiken bij het (jezelf) presenteren. Lees meer

Zelfleiderschap voor Professionals

Zelfleiderschap voor Professionals is een reflectief programma waarin verdieping plaatsvindt op persoonlijke processen, mentale belemmeringen en creëren van mogelijkheden. Lees meer

Zelfleiderschap voor Seniors; Wisdom

In Zelfleiderschap voor Seniors; Wisdom wordt gewerkt aan gezond, gemotiveerd, geïnspireerd, efficiënt en vitaal blijven werken. Lees meer

Talentontwikkeling: Developing Human Talent

Developing Human Talent is een persoonlijk effectiviteit programma waarin deelnemers hun talenten naar boven halen en verder ontwikkelen om eigen invloed en proactiviteit te vergroten. Lees meer