Talentontwikkeling Developing Human Talent (DHT)

Developing Human Talent is een persoonlijk effectiviteit programma waarin deelnemers hun talenten naar boven halen en verder ontwikkelen om eigen  invloed en proactiviteit te vergroten. Iedereen heeft talenten, door deze te herkennen en optimaal te benutten kan de deelnemer een versnelde groei verwezenlijken.

Om te kunnen blijven groeien, kwaliteit te continueren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen is talent onontbeerlijk in iedere organisatie. Begeleiden van talenten is een belangrijke voorwaarde om talent te behouden en te ontwikkelen.

Uitgangspunten Developing Human Talent Als mensen hun talenten niet opmerken of als er geen extra aandacht aan geven, is dat verspilling van potentieel en dus remmend voor zowel de persoon als voor de organisatie.

Wanneer er wel aandacht is voor het ontwikkelen van iemands talenten is het van belang om een gevarieerd aanbod te doen.

Persoonlijk ontwikkeling, ondernemerschap en organisatieontwikkeling zijn kernbegrippen binnen DHT die een versnelde ontwikkeling bij de deelnemer realiseren en deze verder brengt richting professional.

DHT is een afwisselend  programma waarin theorie, praktijk en zelfonderzoek aan de orde komen. Er wordt een verbinding gelegd tussen persoonlijke drijfveren, en professionele ontwikkeling.

Volgens de deelnemers een waardevol praktisch en compleet programma.

 

Doorlooptijd programma

Talent ontwikkeling

Introductie sessie
13.00 uur tot 16.30 uur
1e Module
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 20.00 uur
1e coach sessie
tijdstip volgt
2e Module
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 17.00 uur
2e coach sessie
tijdstip volgt
3e Module
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 17.00 uur
3e coach sessie
tijdstip volgt
Afsluiting/Eindpresentaties
9.00 uur tot 17.00 uur

 

Investering

op aanvraag

 

 

NU INSCHRIJVEN

Wanneer is Developing Human Talent effectief

Developing Human Talent ondersteunt deelnemers bij de groei in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Het is effectief om DHT te volgen wanneer een deelnemer met een van de volgende leer en/of ontwikkel onderwerpen bezig is:

 • aandachtspunten uit ontwikkel of loopbaan gesprek omzetten naar toepassing in de praktijk
 • een duidelijke ontwikkelstap maken in zijn/haar carrière
 • actief onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie om ambitie en inspiratie te realiseren
 • de vertaling van denken/weten naar doen/praktijk realiseren
 • ondernemerschap ontwikkelen
 • zijn of haar  invloed / impact vergroten
 • een keus maken in zijn/haar loopbaan
 • zelfinzicht vergroten
 • persoonlijk leiderschap ontwikkelen
 • talenten ontwikkelen en belemmeringen weg nemen om versnelde groei te realiseren

Profiel deelnemers Developing Human Talent

De meeste organisaties willen graag investeren in talenten om aanwezig potentieel verder te kunnen ontwikkelen.

De deelnemers hebben de ambitie om versneld te groeien.

Deelnemers hebben HBO of WO opleidingsniveau, minimaal 3 jaar werkervaring, leeftijd van ± 28 tot ± 39 jaar, hebben een duidelijk persoonlijke leer/ontwikkel vraag, zijn bereid om in eigen ontwikkeling te investeren.

Groepsgrootte

Groepsgrootte voor Developing Human Talent  minimaal 6 personen tot maximaal 10 personen.

Voorbereiding (verhelderen leerdoelen)

Telefonische intake met begeleider Touché

Intakegesprek met leidinggevende of HR (optioneel)

Inhoud en beschrijving Programma Developing Human Talent

Intakegesprek

Vooraf aan het programma vindt er een telefonisch intakegesprek plaats met de deelnemer en een begeleider van Touché

Optioneel is een gesprek mogelijk met een begeleider van Touché, de leidinggevende (of HR medewerker) en de deelnemer om het te volgen leertraject af te stemmen op de ontwikkelvraag van de deelnemer.

Het programma begint met een introductie bijeenkomst voor alle deelnemers om een gezamenlijke start te maken en verwachtingen af te stemmen. Kort na deze introductie bijeenkomst volgt de omgevingsenquête, waaruit leervragen vanuit de praktijk worden gedestilleerd.

Module 1 staat in het teken van intensief zelfonderzoek waarin gekeken wordt naar “Wie ben ik” gericht op persoonlijke ontwikkeling. Iedere deelnemer formuleert een persoonlijk Focus on Results plan waarin ondersteunende kwaliteiten worden benoemd. Daarnaast worden persoonlijke belemmeringen omgezet in praktische handvatten. Door middel van keuzes wordt de focus gericht en worden doelen behaald. Het programma is gericht op een versnelling van persoonlijke ontwikkeling in de professionele omgeving.

Het Focus on Results plan is leidraad voor coaching en rode draad in de leerontwikkeling tijdens het DHT programma.

Coaching

Gedurende het DHT programma zullen er per deelnemer 3 individuele coach momenten zijn, verzorgt door Touché. Deze momenten worden na module 1 vast gelegd.

Tijdens deze coach sessies worden inzichten verankert en vertaald naar acties in de praktijk, zo wordt de persoonlijke ontwikkeling geborgd.

Aan de 1e coach sessie kan indien gewenst naast de deelnemer de leidinggevende of werkcoach participeren ter ondersteuning van het leertraject van de deelnemer.

Parallel coaching door leidinggevende of werkcoach kan een aanvulling zijn op dit traject.

Module 2 staat in het teken van ‘Persoonlijke invloed en impact vergroten’. Tijdens deze module wordt gewerkt aan “inzicht in invloed en omgaan met lastige situaties”. Deelnemers werken aan authentiek (informeel)  leiderschap en congruentie in gedrag om daarmee de eigen invloed en impact te vergroten.  Verder is delegeren een onderdeel waarin de deelnemers handvatten krijgen om keuzes te maken en meer grip te krijgen op hun werkplanning.

Module 3 is het centrale thema ‘Vergroten van organisatiebewustzijn en zichtbaarheid’. Hierin komt de kracht van de organisatiecultuur aan de orde en het vergroten van eigen invloed hierop. Verder wordt er gewerkt aan zichzelf onderscheiden met behulp van Personal Branding om daarmee de eigen zichtbaarheid te vergroten.

Daarnaast wordt er tijdens het hele DHT programma in koppels gewerkt aan een Praktijk Opdracht. De deelnemers hebben een actieve rol in zowel de formulering van de opdracht als de invulling en uitvoering. Persoonlijke leervragen worden in deze opdracht in de praktijk vorm gegeven. Het is de bedoeling dat deelnemers grenzen opzoeken en zichzelf en de organisatie verder brengen door aan deze opdracht te werken. Dat betekent dat men uit de comfort zone komt.

Elke praktijkopdracht koppel zoek een inhoudelijke “sponsor” bij het onderwerp.

Het DHT programma wordt afgesloten met een gezamenlijke eindpresentatie. Het is een groepssessie waarin alle deelnemers zichzelf profileren en hun leerervaringen delen over hun persoonlijke ontwikkeling en de praktijkopdracht.  Zij kunnen tijdens deze afsluiting geïnteresseerden uitnodigen uit eigen organisatie.

Optioneel eindgesprek

Optioneel is een eindgesprek mogelijk met een begeleider van Touché, de leidinggevende (of HR medewerker) en de deelnemer om het gevolgde leertraject af te sluiten en na te bespreken op leerontwikkeling en loopbaan wensen.

Doelstelling programma Developing Human Talent is talentontwikkeling

Doelstelling van DHT is om de talenten van de deelnemer te ontwikkelen om hun ambitie vorm te geven, hun effectiviteit te vergroten en te groeien als professional binnen de organisatie

Proactiviteit, inspiratie en plezier zijn daarbij kernbegrip die als rode draad door het programma lopen.

Bij DHT worden deelnemers gestimuleerd om hun mogelijkheden te versterken op gebied van impact, invloed, organisatie ontwikkeling, ondernemerschap en andere persoonlijke competenties.

Er wordt daarbij gezocht naar een balans tussen persoonlijke- en organisatieontwikkeling.

Leerdoelen en resultaten voor Developing Human Talent

 • Na het volgen van DHT kent de deelnemer zijn of haar meerwaarde als professional en weet de eigen kwaliteiten effectief in te zetten.
 • Deelnemer heeft zicht op eigen belemmeringen en heeft deze omgezet in adviezen en past deze adviezen toe.
 • De deelnemer onderkent de effecten van eigen gedrag en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid.
 • Door deelname aan DHT worden de keuze mogelijkheden van persoonlijk optreden uitgebreid.
 • Verdieping van inzicht in eigen kwaliteiten en functioneren wordt vergroot. Hierdoor is de deelnemer in staat flexibeler en effectiever te reageren op huidige en toekomstige werksituaties.
 • Iedere deelnemer heeft een persoonlijk resultaatgericht actieplan geformuleerd (FOR plan) waarmee effectieve persoonlijke doelen zijn gesteld en deze zijn vertaald naar acties die hebben geleid tot resultaten.
 • Het netwerk van de deelnemer is uitgebreid en de zichtbaarheid vergroot.
 • Deelnemer heeft duidelijk zicht op eigen ontwikkelpunten gekregen en beter zicht in eigen ontwikkelrichting/loopbaan wensen.
 • Deelnemer heeft impact vergroot.
 • Deelnemer heeft ambitie vormgegeven

Meerwaarde Developing Human Talent voor de organisatie

De deelnemer heeft persoonlijke talenten ontwikkeld waardoor deze een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de organisatie.

Het persoonlijke Focus on Results plan heeft structuur gegeven aan de ontwikkeling van de deelnemer.

Het netwerk van de deelnemers is aantoonbaar vergroot.

De organisatie heeft met dit programma in haar deelnemer geïnvesteerd en bijgedragen aan het boeien en binden van de deelnemer.

Werkwijze

Wat anderen zeggen over de werkwijze van Touche?

Erg professioneel: je merk dat ze veel ervaring hebben op het gebied van coachen en begeleiden van mensen in hun ontwikkeling . Ze weten een veilige omgeving te creëren, en bewaken de grenzen goed. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld, weten zaken los te maken en dringen snel door tot de kern van de zaak. De feedback die ze geven, en vooral ook die ze de groep onderling aan elkaar laten geven, wordt zeer waardevol ervaren. Tot slot fijn dat ze af & toe ook hele praktische tips meegeven waar je gelijk wat mee kan. Enkelen gaven aan behoefte te hebben aan een aantal extra gesprekken 1 op 1 met iemand van Touche.

Doorlooptijd programma

Talent ontwikkeling

Introductie sessie
13.00 uur tot 16.30 uur
1e Module
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 20.00 uur
1e coach sessie
tijdstip volgt
2e Module
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 17.00 uur
2e coach sessie
tijdstip volgt
3e Module
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 17.00 uur
3e coach sessie
tijdstip volgt
Afsluiting/Eindpresentaties
9.00 uur tot 17.00 uur

Investering

op aanvraag

 

 

Dit programma wordt ook incompany aangeboden.

 

Voor informatie en persoonlijk advies:

Touché Training & Advies:

 

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.