Zelfleiderschap voor Seniors (Wisdom)

 

In Zelfleiderschap voor Seniors wordt gewerkt aan gezond, gemotiveerd, geïnspireerd, efficiënt en vitaal blijven werken.

Een programma waarin verdieping plaatsvindt over overtuigingen, persoonlijke processen en vaardigheden.

 

Wisdom

Een organisatie die de wijsheid heeft om de toegevoegde waarde van seniors te waarderen en daarin wil blijven investeren, kan rekenen op meer motivatie en betere productiviteit van ‘wijze’ Seniors.

 

Wanneer is Zelfleiderschap voor Seniors effectief

Het is effectief om Zelfleiderschap voor Seniors te volgen wanneer een deelnemer met een van de volgende onderwerpen bezig is:

 • ervaart belemmeringen in vervolg van eigen loopbaan
 • onderzoekt welke mogelijkheden er zijn binnen de organisatie om vitaliteit een plek te geven
 • wil aandachtspunten uit ontwikkel of loopbaan gesprek omzetten naar de praktijk
 • ineffectief gedrag omzetten naar effectief gedrag
 • voelen dat je minder doet maar meer kan
 • zich meer willen ontwikkelen tot mentor
 • de vertaling van denken naar doen is lastig
 • invloed / impact vergroten en effectiever inzetten
 • zelfleiderschap ontwikkelen
 • zelfinzicht vergroten
 • samenwerking laten ontstaan tussen juniors en henzelf
 • inzicht vergroten in toegevoegde waarde voor de organisatie

 

 

Investering

Investering Zelfleiderschap voor Seniors bedraagt  € 2.995,= excl. btw, excl. accommodatie.

Accommodatie: Het programma wordt verzorgt op:

Landgoed De Heuvelkamp, Kerkweg 7, 3832 RH Leusden.

Investering accommodatie tijdens het hele traject bedraagt € 425,=  ,= excl. btw. Koffie, thee, lunch en 1x diner is daarbij inbegrepen.

Dit is exclusief eventuele overnachting.

Deelnemers die willen overnachten kunnen dit zelf reserveren.

Suggestie nabije accommodatie overnachting :

Landgoed ISVW

Dodeweg 8,

3832 RD Leusden

NU INSCHRIJVEN

 

Achtergrond Zelfleiderschap voor seniors Wisdom

Recent onderzoek heeft aan getoond dat de hersenen ons op hogere leeftijd beter in staat stellen om complexe problemen en vraagstukken te begrijpen en op te lossen. Op sommige gebieden gaat het brein weliswaar iets achteruit, maar op andere juist vooruit. Dat wordt de paradox van de wijsheid genoemd.

In het brein kan onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten geheugen: het specifieke geheugen (het zich herinneren van een gebeurtenis of feit) en het generieke geheugen (het herkennen van bredere patronen). Als het brein ouder wordt, nemen de mogelijkheden van het specifieke geheugen iets af, maar die van het generieke geheugen neemt duidelijk toe. Dat laatste leidt tot 'wijsheid': het vermogen om snel en efficiënt beslissingen te nemen door gebruik te maken van de cumulatie van kennis en ervaring, die opgeslagen ligt in het generieke geheugen. (Bron: Elkhonon Goldberg)

Aandachtspunt Zelfleiderschap voor Seniors

De wereld wordt gedomineerd door snelheid en doortastendheid, dit lijkt voorbehouden aan de jonge generatie. Het is een belangrijke aanvulling om  daarbij ook gebruik te maken van de kennis, ervaring en wijsheid van seniors en hun vermogen om op andere gronden snel en efficiënt te beslissen.

Seniors worden vaak als traag en star getypeerd door de jongere generatie, terwijl deze generatie door seniors vaak als oppervlakkig en onzorgvuldig wordt gezien.  Het waarderen van elkaars kwaliteiten is interessanter en levert meer mogelijkheden op.

Vitaliteit zit niet zozeer in harder rennen maar in het blijven zien, benutten en creëren van mogelijkheden.

Profiel deelnemers

Dit programma is ontwikkeld voor seniors die willen werken aan hun persoonlijke effectiviteit en vitaliteit. Er wordt zelfleiderschap ontwikkeld om zo ambitie te verhelderen en te realiseren.

Deelnemers hebben HBO of WO opleidingsniveau, leeftijd van ± 40 tot

± 60 jaar, hebben een duidelijk persoonlijke leer- en ontwikkelvraag, zijn bereid om in eigen ontwikkeling te investeren.

Resultaten voor deelnemers aan Zelfleiderschap voor Seniors:

 • Er is actief gewerkt aan de groei van persoonlijke ontwikkeling.
 • Inzicht in eigen kunnen en willen is vergroot
 • Er zijn duidelijke persoonlijke doelen gesteld.
 • Proactiviteit en zelfleiderschap zijn vergroot.
 • Het begrip mentorschap heeft invulling gekregen
 • Er is actief gewerkt aan eigen loopbaanwensen en het maken van loopbaankeuzes.
 • vitaliteit, initiatief, motivatie en impact zijn ontwikkeld.
 • Ambities zijn omgezet in acties in een persoonlijk ontwikkelplan
 • Ieders toegevoegde waarde voor de organisatie is verhelderd.
 • Zelfinzicht om sturing te geven aan eigen loopbaan is vergroot
 • Zelfreflectie heeft inzicht in eigenwaarde vergroot

Doelstelling

Senoirs ontwikkelen in het programma Zelfleiderschap voor Seniors hun zelfleiderschap en stellen een Focus on Results plan op waarin ze hun ambitie en doelen formuleren om hun eigen wijsheid te realiseren en tot z’n recht te laten komen in de organisatie.

Hiermee kunnen deelnemers gezond, gemotiveerd, geïnspireerd, efficiënt en vitaal blijven werken.

Inhoud en beschrijving Programma Zelfleiderschap voor Seniors

Zelfleiderschap voor Seniors is een reflectief programma met een doorlooptijd van ± 9 maanden.

Intakegesprek

Vooraf aan het programma is er een telefonische intakegesprek met de deelnemer en een begeleider van Touché om verwachtingen af te stemmen.

Optioneel

Als voorbereiding kan de deelnemer met HR medewerkers en/of leidinggevende een  gesprek aangaan om de ontwikkelvraag te verhelderen en aan te scherpen.

Optioneel is een gesprek mogelijk met een begeleider van Touché, de leidinggevende (of HR medewerker) en de deelnemer om het te volgen leer- en ontwikkeltraject af te stemmen op de ontwikkelvraag van de deelnemer.

Introductie sessie

Na het intake gesprek is er een introductie bijeenkomst van 1 dagdeel met alle deelnemers. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met elkaar.

De leer- en ontwikkelvragen worden verhelderd en de verwachtingen over het programma gedeeld.

Kort na deze introductie bijeenkomst volgt een omgevingsenquête, waaruit leer- en ontwikkelvragen vanuit de praktijk worden gedestilleerd.

Terugkoppel gesprek

Tijdens deze individuele gesprekken vindt terugkoppeling van de omgevingsenquête plaats voor iedere deelnemer om zijn of haar huidige situatie in kaart te brengen en de leer- en ontwikkelvraag aan te scherpen.

2 daagse workshop Zelfleiderschap voor Seniors

Dan volgt de 2 daagse workshop Zelfleiderschap voor Seniors.

Hierin vindt een verdiepingsslag plaats waarin gekeken wordt naar mogelijkheden en belemmeringen in persoonlijk zelfleiderschap.

Iedere deelnemer maakt een persoonlijk Focus on Results ontwikkel plan.

Het Focus on Results plan is leidraad voor coaching en rode draad in de leerontwikkeling tijdens het Zelfleiderschap voor Seniors programma.

Aan het eind van deze 2 daagse workshop Zelfleiderschap voor Seniors vormen de deelnemers buddy’s om elkaar gedurende het hele traject te stimuleren, motiveren en scherp te houden. Er wordt geleerd hoe je als buddy dié vragen kunt stellen die verdieping geven aan het FOR plan van de ander.

Ook  leert de deelnemer de ander te stimuleren en te motiveren in diens  leerontwikkeling.

De frequentie van de buddy gesprekken is afhankelijk van de buddy samenwerking.

Coaching

Na de 2 daagse workshop Zelfleiderschap voor Seniors vinden er twee coach gesprekken plaats tussen de deelnemer en de begeleider van Touché op het FOR plan voor ontwikkeling en verdieping.

Iedere deelnemer wordt gestimuleerd ook een coach binnen de eigen organisatie te vinden die zijn of haar ontwikkeling begeleidt gekoppeld aan de werkpraktijk.

Follow up vitaliteit en zingeving

Tijdens de follow up wordt zelfleiderschap benaderd vanuit het begrip vitaliteit en zingeving.

Zingeving: betekenis of zin-geven aan het leven. Zingeving is de behoefte te 'weten', dat wat we doen in het leven een waarde heeft, betekenis heeft, er toe doet.

Vitaliteit: levenskracht; de fysieke, emotionele en mentale vrijheid hebben om jezelf maximaal te kunnen ontplooien.

Afsluiting

Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke presentatie.

In deze groepssessie profileren alle deelnemers van Zelfleiderschap voor Seniors zich en delen hun leerervaringen over hun persoonlijke ontwikkeling.

Deelnemers kunnen tijdens deze afsluiting geïnteresseerden uitnodigen uit eigen organisatie.

Begeleiding

Zelfleiderschap voor Seniors is een actief en reflectief programma dat appelleert aan zelfreflectie, feedback geven en ontvangen.

Er wordt gewerkt met simulatie van praktijk situaties om nieuw gedrag uit te proberen in een veilige leeromgeving.

Bij ontwikkeling van zelfleiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn reflectie, interactie en praktische toepassing wezenlijke onderdelen. Het is essentieel dat gedragverandering wordt begeleid en de nodige tijd krijgt om te ontwikkelen. De deelnemers worden op verschillende niveaus begeleid en ondersteund.

-De vitaliteitcoaches van Touché Training & Advies

-De buddy’s

Optionele begeleiding

- De interne coaches: dit zijn begeleiders uit de eigen organisatie die de deelnemer coachen, monitoren en stimuleren.

-De HR medewerker of leidinggevende: zij houden een intakegesprek en een afrondend gesprek.

Het begeleiden op verschillende niveaus vergroot de verankering in de organisatie.

Groepsgrootte

Groepsgrootte van minimaal 6 personen tot maximaal 10 personen.

Doorlooptijd programma

Van intake tot afronding bestrijkt dit programma ± 9 maanden.

De tijdsinvestering voor het Zelfleiderschap voor Seniors programma:

Introductie sessie
13.00 uur tot 16.30 uur
Terugkoppelgesprek
1,5 uur
2 daagse workshop
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 20.00 uur
1e coach gesprek
tijdstip volgt
2e coach gesprek
tijdstip volgt
Terugkomdag
9.00 uur tot 20.00 uur
Afsluiting/Eindpresentaties
13.30 uur tot 17.00 uur

Buddy coach gesprekken                    1,5 uur per gesprek

 

Investering

Investering                        € 2.995,= excl. btw, excl. accommodatie.

Accommodatie: Het programma wordt verzorgt in Leusden:

Landgoed De Heuvelkamp, Kerkweg 7, 3832 RH Leusden.

Investering accommodatie tijdens het hele traject bedraagt € 425,=  ,= excl. btw. Koffie, thee, lunch en 1x diner op 22 oktober zijn daarbij inbegrepen.

Dit is exclusief eventuele overnachting.

Deelnemers die willen overnachten kunnen dit zelf reserveren.

Suggestie nabije accommodatie overnachting :

Landgoed ISVW

Dodeweg 8,

3832 RD Leusden

Dit programma wordt ook incompany aangeboden.

Voor informatie en persoonlijk advies:

Touché Training & Advies: