Van denken naar doen

Bij alle programma’s van Touché Training & Advies wordt de transitie van denken naar doen  gecreëerd, learning by doing.

Herkenning gaat vooraf aan verandering, maar is niet genoeg. Echte verandering vindt alleen plaats wanneer dit in acties wordt vertaald.

Wanneer mensen herkennen en begrijpen wat hun struikelblokken zijn en hoe die weggenomen kunnen worden, dan is er nog een stap nodig; overgaan tot actie.

Deelnemers worden gestimuleerd om inzichten om te zetten naar daadwerkelijke acties.

“Ik snap het al, dus ik hoef het niet te doen” is een misverstand dat wordt verhelderd.

Learning by doing betekent dus actie gerichte ontwikkeling van denken naar doen.

 

Advies

Het stellen van de juiste vragen helpt de opdrachtgever uit bestaande kaders te komen en vanuit nieuwe invalshoeken naar vraagstukken te kijken.

Zo ontstaan nieuwe zienswijzen en nieuwe mogelijkheden.

Touché Training & Advies werkt bij verandertrajecten nauw samen met de opdrachtgever.

Elke verandering binnen een organisatie vraagt om aanpassing van gedrag. Touché Training & Advies adviseert hoe dit effectief te begeleiden.

Visie en ambitie worden vertaald naar een praktische acties.

Touché adviseert op persoonlijk- en op team niveau hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen om nieuwe mogelijkheden te creëren.

Hiermee wordt de effectiviteit verhoogd.

De kracht van Touché is dat zij zich werkelijk verbind en betrokken is bij de organisatie en haar mensen. Touché is in staat om te inspireren en mensen te helpen het beste uit zichzelf en elkaar te halen om tot gewenste resultaten te komen.

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de benadering van Touché maken we graag een afspraak mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.