Inhoud en beschrijving Programma Zelfleiderschap voor Professionals

Zelfleiderschap  voor Professionals is een reflectief programma met een doorlooptijd van ± 9  maanden waarin verdieping plaatsvindt over overtuigingen, persoonlijke processen en vaardigheden.

 

 

 

Intake gesprek

Vooraf aan het programma is er een telefonische intake met de deelnemer en een begeleider van Touché om verwachtingen af te stemmen.

 

Optioneel

Als voorbereiding kan de deelnemer met HR medewerkers en/of leidinggevende een  gesprek aangaan om de ontwikkelvraag te verhelderen en aan te scherpen.

Optioneel is een gesprek mogelijk met een begeleider van Touché, de leidinggevende (of HR medewerker) en de deelnemer om het te volgen leer- en ontwikkeltraject af te stemmen op de ontwikkelvraag van de deelnemer.

 

Introductie sessie

Na het intake gesprek is er een introductie bijeenkomst van 1 dagdeel met alle deelnemers. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met elkaar.

De leer- en ontwikkelvragen worden verhelderd en de verwachtingen over het programma gedeeld.

Kort na deze introductie bijeenkomst volgt de omgevingsenquête, waaruit leer- en ontwikkelvragen vanuit de praktijk worden gedestilleerd.

 

Terugkoppel gesprek

Tijdens deze individuele gesprekken vindt terugkoppeling van de omgevingsenquête plaats voor iedere deelnemer om zijn of haar huidige situatie in kaart te brengen en de leer- en ontwikkelvraag aan te scherpen.

 

2 daagse workshop

Dan volgt de 2 daagse workshop.

Hierin vindt een verdiepingsslag plaats waarin gekeken wordt naar mogelijkheden en belemmeringen in persoonlijk zelfleiderschap.

Iedere deelnemer maakt een persoonlijk Focus on Results ontwikkel plan.

Het Focus on Results plan is leidraad voor coaching en rode draad in de leerontwikkeling tijdens het Zelfleiderschap programma.

 

Aan het eind van deze 2 daagse workshop vormen de deelnemers buddy’s om elkaar gedurende het hele traject te stimuleren, motiveren en scherp te houden. Er wordt geleerd hoe je als buddy dié vragen kunt stellen die verdieping geven aan het FOR plan van de ander.

Ook  leert de deelnemer de ander te stimuleren en te motiveren in zijn/haar  leerontwikkeling.

De frequentie van de buddy gesprekken is afhankelijk van de buddy samenwerking.

 

Coaching

Na de 2 daagse workshop vinden er twee coach gesprekken plaats tussen de deelnemer en de begeleider van Touché op het FOR plan voor ontwikkeling en verdieping.

Iedere deelnemer wordt gestimuleerd ook een coach binnen de eigen organisatie te vinden die zijn of haar ontwikkeling begeleidt gekoppeld aan de werkpraktijk.

Follow up

Tijdens de follow up wordt zelfleiderschap benaderd vanuit zichtbaarheid en impact. Deelnemers geven elkaar feedback op persoonlijke uitstraling.

Aannames over zelf gestelde grenzen worden gecheckt en er worden nieuwe mogelijkheden in gedrag verkend.

 

Afsluiting

Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke presentatie. In deze groepssessie profileren alle deelnemers zich en delen hun leerervaringen over hun persoonlijke ontwikkeling.

Deelnemers kunnen tijdens deze afsluiting geïnteresseerden uitnodigen uit eigen organisatie.

 

Begeleiding

Zelfleiderschap voor Professionals is een actief en reflectief programma dat appelleert aan zelfreflectie, feedback geven en ontvangen.

Er wordt gewerkt met simulatie van praktijk situaties om nieuw gedrag uit te proberen in een veilige leeromgeving.

Bij ontwikkeling van zelfleiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn reflectie, interactie en praktische toepassing wezenlijke onderdelen. Het is essentieel dat gedragverandering wordt begeleid en de nodige tijd krijgt om te ontwikkelen. De deelnemers worden op verschillende niveaus begeleid en ondersteund.

-De coaches van Touché Training & Advies

-De buddy’s

 

Optionele begeleiding

- De interne coaches: dit zijn begeleiders uit de eigen organisatie die de deelnemer coachen, monitoren en stimuleren.

-De HR medewerker of leidinggevende: zij houden een intakegesprek en een afrondend gesprek.

Het begeleiden op verschillende niveaus vergroot de verankering in de organisatie.

 

Doelstelling

Doelstelling van het programma is om  zelfleiderschap  van de deelnemer te ontwikkelen en daarmee de eigen pro-activiteit en effectiviteit te vergroten en te groeien als professional binnen de organisatie.

Na het volgen van het programma Zelfleiderschap  voor Professionals is de deelnemer in staat richting aan de persoonlijke ontwikkeling te geven. Ook heeft de deelnemer inzicht vergroot in de eigen kwaliteiten, beperkingen, verlangens en overtuigingen.

 

Er wordt intensief en positief naar de eigen ontwikkeling gekeken. De deelnemer werkt  aan het wegnemen van beperkingen en het focussen op hoofdzaken. Er worden mogelijkheden gecreëerd om te kunnen doorgroeien in de praktijk. Met de verkregen inzichten kan de deelnemer gerichte en heldere keuzes maken over nieuwe mogelijkheden zowel in werk als privé. Zo worden doelen in de praktijk gerealiseerd en het zelfleiderschap vergroot.

 

Resultaten voor deelnemers aan Zelfleiderschap voor Professionals :

  • Er is actief gewerkt aan de groei van persoonlijke ontwikkeling.
  • Inzicht in eigen kunnen en willen is vergroot
  • Er zijn duidelijke persoonlijke doelen gesteld.
  • Proactiviteit en zelfleiderschap zijn vergroot.
  • Er is actief gewerkt aan eigen loopbaan wensen en het maken van keuzes.
  • Ondernemerschap, initiatief, lef en impact zijn ontwikkeld.
  • Ambities zijn omgezet in acties in een persoonlijk ontwikkelplan
  • Ieders toegevoegde waarde voor de organisatie is verhelderd.
  • Zelfinzicht om sturing te geven aan eigen loopbaan is vergroot

 

Meerwaarde voor de organisatie

De deelnemers staat aan het roer van de eigen ontwikkeling en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. De deelnemer maakt keuzes om persoonlijk te groeien en bij te dragen aan het succes van de organisatie.

 

Doorlooptijd programma

Van intake tot afronding bestrijkt dit programma ± 9 maanden.

De tijdsinvestering voor het Zelfleiderschap programma:

 

Intake gesprek                                        telefonisch

Introductie sessie                                   1 dagdeel

Terugkoppelgesprek                                1 ½ uur

2 daagse workshop                                 6 dagdelen

1e coaching sessie                                  1 ½ uur

2e coaching sessie                                  1 ½ uur

Follow up                                             3 dagdelen

Afsluiting en eindpresentatie                     1 dagdeel

 

Buddy coach gesprekken                Zelf inplannen

 

Groepsgrootte

Groepsgrootte voor Zelfleiderschap  voor Professionals van minimaal 6 personen tot maximaal 10 personen.

 

Voorbereiding

Telefonisch intakegesprek met begeleider Touché

Intakegesprek met leidinggevende of HR (optioneel)

 

Investering

op aanvraag

 

Voor informatie en persoonlijk advies:

Touché Training & Advies:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.