Zelfleiderschap voor Professionals

Zelfleiderschap voor Professionals is ontwikkeld voor professionals die willen werken aan hun persoonlijke effectiviteit en het verhelderen en realiseren van ambitie door het vergroten van hun zelfleiderschap.


Uitgangspunten
Zelfleiderschap voor Professionals is een reflectief programma waarin verdieping plaatsvindt op persoonlijke processen, mentale belemmeringen en creëren van mogelijkheden. De deelnemer kijkt naar eigen talenten en valkuilen, ambitie en gedrevenheid en creëert ruimte en gelegenheid voor persoonlijke groei.

 

Wanneer is Zelfleiderschap voor Professionals effectief

Het is effectief om Zelfleiderschap voor Professionals te volgen wanneer een deelnemer met een van de volgende onderwerpen bezig is:

 • aandachtspunten uit ontwikkel of loopbaan gesprek omzetten naar de praktijk
 • mogelijkheden onderzoeken om ambitie en inspiratie te realiseren
 • effectiviteit vergroten
 • ontwikkelen tot multi inzetbare medewerker
 • de vertaling van denken/weten naar doen/praktijk realiseren
 • ondernemerschap ontwikkelen
 • versnelde ontwikkeling van junior naar medior
 • ambitie verhelderen
 • vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen
 • invloed en impact vergroten
 • zelfleiderschap ontwikkelen
 • zelfinzicht vergroten

 

Profiel deelnemers

Deelnemers hebben HBO of WO opleidingsniveau, leeftijd van ± 25 tot ± 49 jaar, hebben een duidelijk persoonlijke leer- en ontwikkel vraag en zijn bereid om in eigen ontwikkeling te investeren.

 

Indeling Zelfleiderschap voor professionals

Introductie sessie
13.00 uur tot 16.30 uur
Terugkoppelgesprek tijdstip volgt
2 daagse workshop
9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 20.00 uur
1e coach gesprek
tijdstip volgt
2e coach gesprek
tijdstip volgt
Terugkomdag
9.00 uur tot 20.00 uur
Afsluiting/Eindpresentaties
13.30 uur tot 17.00 uur

 

Nadat deelnemers bekend zijn worden de coachgesprekken op betreffende data op tijdstip ingedeeld.

 

Investering

op aanvraag

NU INSCHRIJVEN

 

Inhoud en beschrijving Programma Zelfleiderschap  voor Professionals

Zelfleiderschap  voor Professionals is een reflectief programma met een doorlooptijd van ± 9  maanden waarin verdieping plaatsvindt over overtuigingen, persoonlijke processen en vaardigheden.

 

Intake gesprek

Vooraf aan het programma is er een telefonische intake met de deelnemer en een begeleider van Touché om verwachtingen af te stemmen.

 

Optioneel

Als voorbereiding kan de deelnemer met HR medewerkers en/of leidinggevende een  gesprek aangaan om de ontwikkelvraag te verhelderen en aan te scherpen.

Optioneel is een gesprek mogelijk met een begeleider van Touché, de leidinggevende (of HR medewerker) en de deelnemer om het te volgen leer- en ontwikkeltraject af te stemmen op de ontwikkelvraag van de deelnemer.

 

Introductie sessie

Na het intake gesprek is er een introductie bijeenkomst van 1 dagdeel met alle deelnemers. Tijdens deze sessie maken de deelnemers kennis met elkaar.

De leer- en ontwikkelvragen worden verhelderd en de verwachtingen over het programma gedeeld.

Kort na deze introductie bijeenkomst volgt de omgevingsenquête, waaruit leer- en ontwikkelvragen vanuit de praktijk worden gedestilleerd.

 

Terugkoppel gesprek

Tijdens deze individuele gesprekken vindt terugkoppeling van de omgevingsenquête plaats voor iedere deelnemer om zijn of haar huidige situatie in kaart te brengen en de leer- en ontwikkelvraag aan te scherpen.

 

2 daagse workshop

Dan volgt de 2 daagse workshop.

Hierin vindt een verdiepingsslag plaats waarin gekeken wordt naar mogelijkheden en belemmeringen in persoonlijk zelfleiderschap.

Iedere deelnemer maakt een persoonlijk Focus on Results ontwikkel plan.

Het Focus on Results plan is leidraad voor coaching en rode draad in de leerontwikkeling tijdens het Zelfleiderschap programma.

 

Aan het eind van deze 2 daagse workshop vormen de deelnemers buddy’s om elkaar gedurende het hele traject te stimuleren, motiveren en scherp te houden. Er wordt geleerd hoe je als buddy dié vragen kunt stellen die verdieping geven aan het FOR plan van de ander.

Ook  leert de deelnemer de ander te stimuleren en te motiveren in zijn/haar  leerontwikkeling.

De frequentie van de buddy gesprekken is afhankelijk van de buddy samenwerking.

 

Coaching

Na de 2 daagse workshop vinden er twee coach gesprekken plaats tussen de deelnemer en de begeleider van Touché op het FOR plan voor ontwikkeling en verdieping.

Iedere deelnemer wordt gestimuleerd ook een coach binnen de eigen organisatie te vinden die zijn of haar ontwikkeling begeleidt gekoppeld aan de werkpraktijk.

 

Follow up

Tijdens de follow up wordt zelfleiderschap benaderd vanuit zichtbaarheid en impact. Deelnemers geven elkaar feedback op persoonlijke uitstraling.

Aannames over zelf gestelde grenzen worden gecheckt en er worden nieuwe mogelijkheden in gedrag verkend.

 

Afsluiting

Het programma wordt afgesloten met een gezamenlijke presentatie. In deze groepssessie profileren alle deelnemers zich en delen hun leerervaringen over hun persoonlijke ontwikkeling.

Deelnemers kunnen tijdens deze afsluiting geïnteresseerden uitnodigen uit eigen organisatie.

 

Begeleiding

Zelfleiderschap voor Professionals is een actief en reflectief programma dat appelleert aan zelfreflectie, feedback geven en ontvangen.

Er wordt gewerkt met simulatie van praktijk situaties om nieuw gedrag uit te proberen in een veilige leeromgeving.

Bij ontwikkeling van zelfleiderschap en persoonlijke effectiviteit zijn reflectie, interactie en praktische toepassing wezenlijke onderdelen. Het is essentieel dat gedragverandering wordt begeleid en de nodige tijd krijgt om te ontwikkelen. De deelnemers worden op verschillende niveaus begeleid en ondersteund.

-De coaches van Touché Training & Advies

-De buddy’s

Optionele begeleiding

- De interne coaches: dit zijn begeleiders uit de eigen organisatie die de deelnemer coachen, monitoren en stimuleren.

-De HR medewerker of leidinggevende: zij houden een intakegesprek en een afrondend gesprek.

Het begeleiden op verschillende niveaus vergroot de verankering in de organisatie.

 

Doelstelling

Doelstelling van het programma is om  zelfleiderschap  van de deelnemer te ontwikkelen en daarmee de eigen pro-activiteit en effectiviteit te vergroten en te groeien als professional binnen de organisatie.

Na het volgen van het programma Zelfleiderschap  voor Professionals is de deelnemer in staat richting aan de persoonlijke ontwikkeling te geven. Ook heeft de deelnemer inzicht vergroot in de eigen kwaliteiten, beperkingen, verlangens en overtuigingen.

Er wordt intensief en positief naar de eigen ontwikkeling gekeken. De deelnemer werkt  aan het wegnemen van beperkingen en het focussen op hoofdzaken. Er worden mogelijkheden gecreëerd om te kunnen doorgroeien in de praktijk. Met de verkregen inzichten kan de deelnemer gerichte en heldere keuzes maken over nieuwe mogelijkheden zowel in werk als privé. Zo worden doelen in de praktijk gerealiseerd en het zelfleiderschap vergroot.

 

Resultaten voor deelnemers aan Zelfleiderschap voor Professionals :

 • Er is actief gewerkt aan de groei van persoonlijke ontwikkeling.
 • Inzicht in eigen kunnen en willen is vergroot
 • Er zijn duidelijke persoonlijke doelen gesteld.
 • Proactiviteit en zelfleiderschap zijn vergroot.
 • Er is actief gewerkt aan eigen loopbaan wensen en het maken van keuzes.
 • Ondernemerschap, initiatief, lef en impact zijn ontwikkeld.
 • Ambities zijn omgezet in acties in een persoonlijk ontwikkelplan
 • Ieders toegevoegde waarde voor de organisatie is verhelderd.
 • Zelfinzicht om sturing te geven aan eigen loopbaan is vergroot

 

Meerwaarde voor de organisatie

De deelnemers staat aan het roer van de eigen ontwikkeling en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. De deelnemer maakt keuzes om persoonlijk te groeien en bij te dragen aan het succes van de organisatie.


Groepsgrootte

Groepsgrootte voor Zelfleiderschap  voor Professionals van minimaal 6 personen tot maximaal 10 personen.

 

 

Investering

op aanvraag

Dit programma wordt ook incompany aangeboden.

 

Voor informatie en persoonlijk advies:

Touché Training & Advies:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Reacties

“Dankzij het maken van keuzes welke werkzaamheden ik wel of niet oppak, ben ik veel beter in staat om werkzaamheden te delegeren naar anderen waardoor er meer ruimte in mijn agenda ontstaat. Ik evalueer mijn werkzaamheden op vaste tijden en krijg daardoor beter zicht op behaalde successen en ontwikkelingen die ik doormaak. Mede daardoor geniet ik meer van het werk dat ik doe.”

“Binnen het programma Zelfleiderschap heb ik gewerkt aan het ontwikkelen en uitstralen van meer maturiteit. Ik heb geleerd om mijn ambitie en visie uit te spreken en uit te dragen en daarvoor te blijven staan. Ik was opzoek naar een stijl van leiderschap die goed aansluit bij mezelf. Door in de praktijk te oefenen met verschillende stijlen van aansturing heb ik mezelf een eigen stijl van leidinggeven eigen gemaakt die mij en mijn omgeving energie geeft. “

“Ik ben sterker geworden in het uitdragen van mijn eigen mening en visie."

"Ik geniet na het zelfleiderschap programma van het proces en niet alleen van het uiteindelijke resultaat.”