ZELFLEIDERSCHAP COMPACT

Zelfleiderschap Compact

 

Zelfleiderschap Compact voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Wie het gevoel heeft (meer) regie te hebben op zijn/haar leven, heeft meer voldoening in werk en privé

Zelfleiderschap gaat om regie, invloed en eigen verantwoordelijkheid.

De thema’s; “persoonlijke ontwikkeling”, “zelfsturing” en ‘’excellent (zelf)leiderschap’’ zijn aandachtsgebieden tijdens dit programma.

Uitgangspunten:

Het Zelfleiderschap Compact programma garandeert eenpersoonlijke benadering door groepen niet groter dan 4 personen.

Praktijkgericht, ons motto is "Van denken naar doen". Dat betekent dat het geleerde door middel van doelen en acties in de praktijk wordt toegepast.

Koppeling met de werkpraktijk van de deelnemer. De organisatie wordt betrokken bij dit programma door middel van de manager, een mentor of een interne coach van de organisatie om de koppeling met de werkpraktijk te garanderen.

 

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of je inschrijven? Mail naar

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Richting

Enkele belangrijke vragen binnen dit ontwikkel programma zijn:

Hoe kan ik mijn kwaliteiten optimaal ontwikkelen en inzetten

Hoe creëer ik een gezonde werk/privé balans

Hoe vergroot in mijn impact

Hoe krijg of houd ik de regie

Hoe krijg ik de juiste dingen goed gedaan

Hoe vergroot ik mijn efficiëntie en effectiviteit

Hoe bepaal ik mijn richting

Hoe ga ik om met de waan van de dag

 

Resultaat na deze training:

  • Heb je zicht gekregen op je eigen kwaliteiten/valkuilen
  • Herken je persoonlijke belemmeringen en leer je deze weg te nemen
  • Heb je zicht op je eigen drijfveren en ambitie
  • Heb je zicht op je impact en meerwaarde binnen de eigen organisatie
  • Werk je actief aan je eigen loopbaan en heb je daaromtrent keuzes gemaakt
  • Weet je wat je kunt en wilt en heb je doelen gesteld
  • Heb je meer mogelijkheden om de regie (terug) te pakken
  • Heb je een persoonlijk (ontwikkel) plan om je leervraag en ambitie om te zetten in acties in de praktijk

Verbinding

Belangrijk uitgangspunt van (zelf)leiderschap competenties zijn “zelf sturen op resultaat op basis van visie, vertrouwen en verbinding”. Tijdens het Zelfleiderschap Compact programma geven deelnemers invulling aan het realiseren van dit uitgangspunt.

Verbinden is een sleutelbegrip; verbinding met de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, verbinden van mensen, processen en techniek, verbinding met de inhoud en verbinding tussen verschillende groepen, teams en afdelingen en verbinding gedurende het hele programma met een buddy om elkaar te blijven uitdagen en inspireren.

Binnen Zelfleiderschap Compact worden persoonlijke en inhoudelijke inzichten gekoppeld aan acties en resultaat. Inhoudelijke verdieping wordt door de deelnemer vertaald naar toepassing in de eigen context/praktijk.

Binden en boeien van waardevolle medewerkers is belangrijk voor een gezonde organisatie. Begeleiding van professionals is daarbij een belangrijk middel om mensen blijvend te motiveren en te ontwikkelen.

 

Inspireren.

Binnen Zelfleiderschap Compact worden persoonlijke en inhoudelijke inzichten gekoppeld aan acties en resultaat. Inhoudelijke verdieping wordt door de deelnemer vertaald naar toepassing in de eigen context/praktijk.

Binden en boeien van waardevolle medewerkers is belangrijk voor een gezonde organisatie. Begeleiding van professionals is daarbij een belangrijk middel om mensen blijvend te motiveren en te ontwikkelen.

 

Programma

Het Zelfleiderschap Compact programma start met 2, 3 of 4 deelnemers.  Deze groepsgrootte maakt het mogelijk om zo persoonlijk mogelijk te kunnen werken en optimaal aan te sluiten op de individuele leervraag van elke deelnemer.

Groep samenstelling: deelnemers kunnen uit dezelfde organisatie komen en/of de groep kan samengesteld worden uit verschillende organisaties.

 

Opbouw Zelfleiderschap Compact ontwikkelprogramma

 

Het ontwikkel programma bestaat uit

een introductie- bijeenkomst,

een 360 feedback omgeving enquête, persoonlijke terugkoppeling van de uitkomsten,

2 modules,

gedurende het hele traject coaching vanuit de organisatie,

gedurende het hele traject buddy coaching,

individuele coaching door Touché

en een afrondend gesprek.

 

Het programma kan ook in het Engels verzorgd worden.

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie of je inschrijven? Mail naar

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

Investering

in overleg

 

NU INSCHRIJVEN


Reacties deelnemers

-“De perfecte manier om jezelf beter te leren kennen en verbeteren.”

- “Als je al een paar jaar werkt en een patroon van steeds minder werkgeluk opmerkt, dan is dit iets voor jou.

Het helpt je prioriteiten te stellen door op een dieper niveau te beoordelen wat voor jou belangrijk is.”

-“Het Zelfleiderschap programma is jouw kans om tijd te besteden aan jouw zelfontwikkeling, die vaak over het hoofd wordt gezien of soms zelfs ondersneeuwt door de reeks taken die in het dagelijks leven op je pad komen.”

-“Als je het gevoel hebt dat het werk jou dicteert in plaats van andersom, dat je de regie kwijt bent, dan is het Zelfleiderschap programma de perfecte manier om de controle terug te pakken en te ontdekken wat jouw carrière  voor jou in petto kan hebben.”

“Veel beter inzicht gekregen in mijn eigen kwaliteiten, valkuilen belemmeringen, waarden en drijfveren”.

“Door mijn deelname aan Zelfleiderschap kan ik nu veel beter doelen stellen, mijn zichtbaarheid vergroten,

en impact creëren”.

“De gecreëerde zelfreflectie en de toegepaste structuur om doelen te behalen, zijn nu passend  bij mijn ambitie”.

“Sterk punten binnen het Zelfleiderschap programma zijn inzicht krijgen in waarom en hoe je communiceert en

hoe je dat beter kunt afstemmen waardoor je effectiever kan werken. Dat heeft mij heel erg geholpen”

Lees meer...