TRAININGEN

Trainingen algemeen

Touché Training & Advies is een netwerk organisatie die zich ten doel stelt om mensen te begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontplooiing met training en coaching programma’s.

 

Uitgangspunt binnen alle training programma’s van Touché is dat er  voldoende persoonlijke aandacht is voor elke deelnemer.  Binnen de context van elk programma staat ieders eigen leervraag centraal.

 

Wanneer mensen begrijpen wat er ontwikkeld kan worden, impliceert dat nog niet dat zij het ook (gaan)doen. De vertaling van theorie naar de praktijk wordt vergemakkelijkt door daadwerkelijk te oefenen met de materie.

Vandaar dat dit praktische element altijd aanwezig is in de training programma’s van Touché Training & Advies.